Расписание - весна 2011/2012 уч.года

Расписание по кафедре МТВПО, 2011/12 учебный год, дневное отделение

Часть 1

 

День недели

Пара

Время

КЛИМЕНКОВ С.С.

ПЯТОВ В.В.

САВИЦКИЙ В.В.

АЛЕКСЕЕВ И.С.

ГОЛУБЕВ А.Н.П

О

Н

Е

Д

Е

Л

Ь

Н

И

К

 

1

8:00 – 9:35

 

 

 

ДП, а.23а, С-10, пр.

ТМ, а.3, лб, М-19(2)

 

 

 

 

2

9:50 – 11:25

 

 

 

ДП, а.7, С-10, лк.

Кур. час, а.3, М-19

 

 

 

ТО, а.3, М-18, лк.

 

3

11:40 – 13:15

 

 

 

ДП, а.7, С-10, лб

Осн. инж. прогр., лк, М-17, а.11

 

 

Триботехника, а.3, М-18, пр.

 

4

14:00 – 15:35

 

 

КиРИ, а.7, М-17, лк.

 

ТМ, а.3, лб, М-19(1)

 

 

 

5

15:45 – 17:20

 

 

КиРИ, а.23а, М-17, пр.

 

 

 

 

 

 

 

6

17:30 – 19:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

19:15 – 20:50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В

Т

О

Р

Н

И

К

 

1

8:00 – 9: 35

 

 

ППЗ, а.16а, М-18, Тм-22, лк.

 

 

 

 

 

 

2

9:50 – 11:25

 

 

Технология материалов, а.16а, лк. М-19, Тм-23, То-9

Технологическое оборудование, а.7, М-18, лк.

 

 

 

 

3

11:40 – 13:15

 

 

КиРИ, М-17

 

 

ППММ, а.23а, пр, М-17

 

 

 

КиРИ, а.3

 

4

14:00 – 15:35

 

 

 

 

ППММ, а.7, лк, М-17

 

 

 

 

5

15:45 – 17:20

 

 

 

 

ППММ, а.7, пр, М-17

 

 

 

 

ППММ, а.23а, лб, М-17

6

17:30 – 19:05

 

 

 

 

ППММ, а.23а, лб, М-17

 

 

 

 

 

7

19:15 – 20:50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С

Р

Е

Д

А

 

1

8:00 – 9:35

 

 

 

Технологическое оборудование, а.3, М-18, лк.

 

 

 

 

 

2

9:50 – 11:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

11:40 – 13:15

 

 

ТМ, лк, поток, а.39

 

 

 

 

 

 

 

4

14:00 – 15:35

 

 

Триботехника, лк., М-18, а.3

 

 

 

 

 

 

5

15:45 – 17:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

17:30 – 19:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

19:15 – 20:50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ч

Е

Т

В

Е

Р

Г

 

1

8:00 – 9:35

ОИ, а.23а, М-18, лб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

9:50 – 11:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

11:40 – 13:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

14:00 – 15:35

 

 

 

 

Осн. инж. прогр., лк, а.3,

М-17

 

 

 

 

5

15:45 – 17:20

 

 

 

 

Осн. инж. прогр., лб, а.23а, М-17

 

 

 

 

6

17:30 – 19:05

 

 

 

 

Осн. инж. прогр., лб, а.23а, М-17

 

 

 

 

7

19:15 – 20:50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

Я

Т

Н

И

Ц

А 

1

8:00 – 9:35

 

 

 

 

ТО, лб, а.7, М-18

 

 

 

 

 

2

9:50 – 11:25

 

ОИ, а.23а, М-18, лб

 

 

ТО, лб, а.7, М-18

 

 

 

 

 

3

11:40 – 13:15

ОИ, лк, а.7, М-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

14:00 – 15:35

ОИ, лк, а.7, М-18

 

 

 

 

 

 

 

 

5

15:45 – 17:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

17:30 – 19:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

19:15 – 20:50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С

У

Б

Б

О

Т

А

 

1

8:00 – 9:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

9:50 – 11:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

11:40 – 13:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

14:00 – 15:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

15:45 – 17:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

17:30 – 19:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

19:15 – 20:50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2

 

День недели

Пара

Время

БРОВКО С.В.

МАТВЕЕВ К.С.

НОВИКОВ А.К.П

О

Н

Е

Д

Е

Л

Ь

Н

И

К

 

1

8:00 – 9:35

 

 

 

 

 

Кур. час, М-18, а.11

2

9:50 – 11:25

 

 

 

 

 

 

3

11:40 – 13:15

 

 

 

 

 

 

4

14:00 – 15:35

 

 

 

 

 

 

5

15:45 – 17:20

 

 

 

 

ОдФП, а.23а, пр, М-17

 

6

17:30 – 19:05

 

ОдФП, а.7, лк, М-17

 

 

 

7

19:15 – 20:50

 

 

 

 

 

 В

Т

О

Р

Н

И

К

 

1

8:00 – 9: 35

 

 

 

 

 

 

2

9:50 – 11:25

 

 

 

 

 

 

3

11:40 – 13:15

ППЗ, лб, а.11а, Тм-22 (1)

 

 

 

 

 

ТМ, а.11,Тм-23

4

14:00 – 15:35

 

 

ТМ, а.7, Тм-23

 

 

 

 

 

5

15:45 – 17:20

 

 

 

 

 

 

6

17:30 – 19:05

 

 

 

 

 

 

7

19:15 – 20:50

 

 

 

 

 

 

С

Р

Е

Д

А

 

1

8:00 – 9:35

 

 

 

 

 

 

2

9:50 – 11:25

 

 

 

 

 

 

3

11:40 – 13:15

 

 

 

 

 

 

4

14:00 – 15:35

 

 

 

 

 

 

5

15:45 – 17:20

 

НКТД, лк, а.3, М-17

 

 

 

6

17:30 – 19:05

 

НКТД, пр, а.3, М-17

 

 

ОдФП, лк, а.3, М-17

 

7

19:15 – 20:50

 

 

 

 

 

 Ч

Е

Т

В

Е

Р

Г

 

1

8:00 – 9:35

ППЗ, лб., а.7, М-18 (1)

 

 

 

 

2

9:50 – 11:25

ППЗ, лб., а.7, М-18 (2)

 

 

 

 

3

11:40 – 13:15

 

 

 

 

 

 

4

14:00 – 15:35

 

 

 

 

 

 

5

15:45 – 17:20

 

 

 

ТМ, а.11а,То-9

 

 

ТМ, а.11а,То-9

 

6

17:30 – 19:05

 

 

 

 

 

 

7

19:15 – 20:50

 

 

 

 

 

 

П

Я

Т

Н

И

Ц

А 

1

8:00 – 9:35

 

 

 

 

 

 

2

9:50 – 11:25

ППЗ, лб, а.3, Тм-22 (1)

 

 

 

 

3

11:40 – 13:15

 

 

 

 

 

 

4

14:00 – 15:35

 

 

 

НМвМ, лк, а.15а, М-17

 

 

5

15:45 – 17:20

 

 

 

 

 

 

6

17:30 – 19:05

 

 

 

 

 

 

7

19:15 – 20:50

 

 

 

 

 

 С

У

Б

Б

О

Т

А

 

1

8:00 – 9:35

 

 

ТМ, а.11а,То-9

 

 

 

 

ТМ, а.11а,То-9

2

9:50 – 11:25

 

 

 

 

 

 

3

11:40 – 13:15

 

 

 

ТМ, а.7, Тм-23

 

 

ТМ, а.7, Тм-23

 

4

14:00 – 15:35

 

 

 

 

 

 

5

15:45 – 17:20

 

 

 

 

 

 

6

17:30 – 19:05

 

 

 

 

 

 

7

19:15 – 20:50